Technická zpráva

Technická zpráva popisuje současný stav řešeného území a následné navrhované zpracování,  specifikaci rostlin, výkaz výměr, technologii zakládání výsadeb a následnou péči o realizované dílo. Součástí technické zprávy je fotodokumentace navrhovaných rostlin.