Osazovací plán

Osazovací plán je nezbytný pro vlastní výsadbu rostlin a založení zahrady. Detailně zpracovaný osazovací plán obsahuje seznam navrhovaných rostlin, jejich počty a velikosti a rozmístění jednotlivých druhů rostlin na stanovišti. Na základě osazovacího plánu a technické zprávy je možné vypracovat rozpočet na realizaci.