Osazovací plán

Detailně rozpracovaný osazovací plán obsahuje seznam, počty a rozmístění jednotlivých druhů rostlin a je nezbytný pro vlastní výsadbu rostlin a založení zahrady. Podle potřeby je doplněn detaily, např. jednotlivých trvalkových a letničkových záhonů, balkónových truhlíků, zahradních jezírek, ukotvení dřevin apod. Na základě osazovacího plánu a technické zprávy je možné vypracovat rozpočet na realizaci.