Rozpočet

Rozpočet je zpracován na základě osazovacího plánu a technické zprávy. Obsahuje seznam, počet a velikost rostlinného materiálu, jednotlivé pracovní operace a ceny vysazovaných rostlin i ostatního materiálu (kůra, substrát, hnojivo, kotvení stromů apod.).