Ing. Lucie Kapitánová

zahradní a krajinářská architektka

 

PROJEKTY ZAHRAD

Vypracujeme projektovou dokumentaci zahradních úprav, včetně detailních výkresů, fotodokumentace, technologie údržby zeleně a cenové kalkulace pro realizaci.

Dokumentaci předáváme v tištěné nebo elektronické podobě. Dle takto zpracovaného projektu lze provést realizaci svépomocí, s naším autorským dozorem nebo Vám zahradu kompletně zrealizujeme a zajistíme i následnou údržbu.

Zaručujeme Vám vstřícné jednání, originální návrh a kvalitní realizaci.

Tvorbě projektu vždy předchází osobní schůzka na místě realizace, projednání všech požadavků a představ zákazníka, prověření místních podmínek a ověření vstupní dokumentace. V průběhu tvorby projektu jsou postupné fáze konzultovány se zákazníkem tak, abychom si my i zákazník byli jisti, že jdeme správným směrem. Našim zákazníkům nasloucháme a snažíme se co nejvíce vyhovět jejich individuálním požadavkům.