Studie

Při návrhu řešení zahrady je nezbytné vypracovat nejprve studii. Ta obsahuje více variant  kompozičně-architektovického zpracování. Po konzulatci se zákazníkem je vybrán návrh, který nejlépe odpovídá jeho přáním a požadavům a zohledňuje kompoziční, estetické, funkční i pěstební hlediska.

Studie Vás seznámí s prostorovým uspořádáním zahrady, rozvržením stromů, okrasných a trvalkových záhonů, zeleninových záhonů, prostorem pro hry dětí apod. Následně je studie rozpracována do formy projektu obsahujícího vlastní návrh řešení, osazovací plán, technickou zprávu a rozpočet.