2.rok po výsadbě- trvalkové záhony

2.rok po výsadbě- trvalkové záhony